จุดเริ่มต้นของเรา อาจจะอยู่ที่ครอบครัว

จุดเริ่มต้นของเรา อาจจะอยู่ที่ครอบครัว

โอกาสของใครหลาย ๆ คนที่ได้เห็นนั้น ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุด อย่างหนึ่งก็เกิดจากการดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัวที่ถูกวิธี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นั้น ล้วนต้องเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง เวลาที่เรานั้น มีปัญหากับคนในครอบครัว เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างมากแล้วนั้น หากครอบครัวอบอุ่น มีการดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดี และคนในครอบครัวทุก ๆ คนมีความเอาใจใส่กันอย่างยอดเยี่ยม ก็จะช่วยเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ลูก ๆ หรือสมาชิกภายในครอบครัวนั้นเกิดปัญหาซึ่งกันและกันได้

จุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุด ก็ควรจะอยู่อย่างยิ่งน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด เท่าที่จะมากได้นั่นเองครับ หากถามว่าทำไมคนเราจะต้องให้ความสำคัญที่ครอบครัวอย่างยิ่งนัก นั่นหมายความว่าครอบครัวของเรานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ถือได้ว่าสำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่สิ่งเหล่าบางครั้งอาจจะตก และขาดไปสำหรับคนหลายคน เพราะว่าทำความเข้าใจในเรื่องครอบครัวไม่ได้ บริหารและวางตัวกันไม่เป็น ทำให้เกิดปัญหาสิ่งต่าง ๆ อย่างมากมายตามมา ในเรื่องของความไม่เข้าใจกัน

จุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่สุด ก็ควรจะอยู่อย่างยิ่งน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว

หากว่าเราจะเริ่มต้นทำความเข้าใจของคนในครอบครัวที่เป็นอย่างดีนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุด เท่าที่เราพอจะนึกภาพได้นั้น คือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า นั่นก็คือครอบครัวนั่นเอง หากเราล้มเหลวเรื่องครอบครัว บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องอื่น ๆ นั้น จะมีความสำเร็จหรือไม่ เพราะว่าแรงผลักดันจากสิ่งต่าง ๆ ของคนในบ้านนั้น ล้วนมาจากคนในครอบครัวนั่นเองครับ ดังนั้นครอบครัวคือจุดเริ่มต้น หากเรามีความรัก และความอบอุ่นมากพอ ที่จะแบ่งให้คนในครอบครัวได้ ก็มากพอที่จะให้คนในครอบครัวนำความสุขเหล่านี้ไปแบ่งให้ผู้อื่น